Bemutatkozás

Bemutatkozás

Óvodánk a lakóövezethez közel, a falu központjában található.
Az épületet 1971-ben építették, 1983-ban bővítették és felújították. Az intézmény udvara parkos, fenyőfák és nyírfák teszik széppé, hangulatát a természetes anyagokból készült játékok, zöld növények, virágok teszik vidámabbá.

Egy vegyes csoportot tudunk évente indítani.
Két óvónő és egy dajka segíti az óvodai nevelést és az iskolára való felkészítést. Lehetőségeink szerint pedagógiai asszisztens is segíti nevelő munkánkat.
Nevelőtestületünk szakmailag jól felkészült (felsőfokú végzettségű, szakirányban több diplomával rendelkező óvodapedagógusok), pedagógiai megújulásra törekvő nevelők, akik rendszeresen vesznek részt tovább- képzéseken, szakmai napokon, önképzéseken. Nevelőtestületünk légköre nyugodt, derűs.
Hagyományrendszerünk jellemzője, hogy aktív módon kapcsolódunk a falu életének szervezésébe, segítjük a fiatal szülőket abban, hogy közös programokkal közelebb kerüljenek egymáshoz, szeressék lakókörnyezetüket, beilleszkedjenek a közösség szokásrendszerébe és a falu életébe.

Alapvető feladataink nyugodt, érzelmi biztonságot nyújtó, családias légkör megteremtése, egészséges óvodai környezet biztosítása, élménygazdag mindennapok megteremtése. Célunk az egészséges, harmonikus személyiségfejlődés. Gyógypedagógusunk, fejlesztő óvodapedagógusunk segítségével nagy fokú figyelmet fordítunk az egyéni bánásmód, valamint az egyéni fejlesztés szélesebb körű kihasználására, mely az iskolára való felkészítést hatékonyabbá teszi. A gyermekek mindennapos mozgásigényének kielégítését a változatos udvari játékokkal, sokirányú mozgásos tevékenységgel biztosítjuk. Óvodánk tágas udvara sokféle lehetőséget nyújt ehhez, valamint 2010-ben elkészült új tornatermünk is modern mozgásfejlesztő eszközökkel felszerelve. Valamint sétákkal, kirándulásokkal színesítjük a mozgás lehetőségét. Az esztétikus környezet biztosítására természetes anyagokból készült mozgásfejlesztő tornaszereket és eszközöket biztosítunk.
Az asztmás, légúti betegségben szenvedő, allergiás gyerekek számára 2011-ben szülők támogatásával, segítségével sikerült kialakítani egy hangulatos sószobát.

Pedagógiai programunk az évek folyamán különféle szolgáltatásokkal bővült. Gyermekeink anyanyelvi fejlődését logopédus irányítja. A gyerekek pozitív személyiségfejlődését, felzárkóztatását fejlesztő pedagógus munkája segíti. Egyéni, mikro csoportos foglalkozásokra jól felszerelt fejlesztő szobában van mód. Lehetőség nyílik néptánc tanulásra és játékos angol foglalkozások igénybevételére is.  Nevelési programunkat színessé teszi a minden évben már hagyományként megrendezett Mihály-napi vásár, „Állatok hete”, „Zöld napok”, Májusfa kitáncolás ami természetes környezetünk értékeinek, szépségeinek megóvását, védelmét szolgálja.
Kulturális programunkhoz tartozik rendszeres könyvtárlátogatás. Hagyományőrző programunk a jelmezes farsangi felvonulás, melyre a szülőket is meghívjuk. Így lehetőség nyílik egymás megismerésére, közvetlenebb kapcsolat kialakítására a szülők, pedagógusok között. Nyílt ünnepeink továbbá a télapó érkezése, karácsonyest, anyák napja, évzáró-ballagás is. Az év folyamán még bűvész előadással, meseszínházzal, zenés műsorral gazdagodnak mindennapjaink. A tanévet közös tanulmányi kirándulással zárjuk, ahová a szülők is elkísérik gyermekeiket.

Telefon: 06-30-2178698  
7431 Juta Dózsa Gy. u. 29.